Υπηρεσίες Volvo On Call

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call *

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call *

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Volvo On Call Κέντρο εξυπηρέτησης

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, το αυτοκίνητο καλεί αυτόματα το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call και αποστέλλεται ένα μήνυμα που περιέχει τη θέση του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων.

  1. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  2. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call στη συνέχεια επικοινωνεί με την απαραίτητη υπηρεσία βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, ρυμούλκηση, κ.λπ.).

Εάν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call . Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης

Ισχύει για αγορές στις οποίες δεν προσφέρεται το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, αποστέλλεται ένα σήμα απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.

  1. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  2. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αποστέλλει την απαραίτητη βοήθεια (περιπολικό, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;