Υπηρεσίες Volvo On Call

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call *

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call *

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον επίσημο διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση στην εφαρμογή Volvo On Call .

Αν ο συναγερμός δεν απενεργοποιηθεί σύντομα, ειδοποιείται αυτόματα ένας τηλεφωνητής(-τρια) στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call . Ο τηλεφωνητής(-τρια) επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον/την κάτοχο του αυτοκινήτου μέσω τηλεφώνου. Αν διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, μπορεί να ενεργοποιηθεί η ανίχνευση. Ακολουθεί η σύνδεση του αυτοκινήτου με την αστυνομία.

Αν ο συναγερμός απενεργοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο-κλειδί, η υπηρεσία διακόπτεται.


Σας βοήθησε αυτό;