Υπηρεσίες Volvo On Call

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/16/2022

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Volvo On Call Κέντρο εξυπηρέτησηςΟι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών για το αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ειδοποιείται, ενημερώνεται για τη θέση του αυτοκινήτου και επιχειρεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό για να συμφωνηθεί η απαραίτητη βοήθεια.

Αν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.), ώστε να καταφθάσει η κατάλληλη βοήθεια.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκηςΟι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call. Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκηςΙσχύει για αγορές στις οποίες δεν προσφέρεται το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών στο αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ζητήσετε την κατάλληλη βοήθεια (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.) μετά από προφορική επικοινωνία.

Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η πλημμελής χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.

Η εφαρμογή Volvo On Call και το κουμπί ON CALL μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίεςΤα διαθέσιμα μοντέλα διαφέρουν ανάλογα με την αγορά., συμπ. της οδικής βοήθειας.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ON CALL - και τα κουμπιά SOS όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση I, II του διακόπτη ανάφλεξης ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία:

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.

Πατήστε ΕπικοινωνίαVolvo On Call.

Επιλέξτε Κλείδωμα κουμπιού SOS/On Call για απενεργοποίηση.


Σας βοήθησε αυτό;