Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

Κοινοχρησία του αυτοκινήτου

7 Αποτελέσματα

Κοινοχρησία αυτοκινήτου με την εφαρμογή Volvo On Call

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η εφαρμογή Volvo On Call σας δίνει τη δυνατότητα, ως κάτοχο του αυτοκινήτου, να μοιράζεστε το αυτοκίνητο με μέλη της οικογένειάς σας, με τους φίλους και τους γνωστούς σας, χωρίς να χρειάζεται να συναντηθείτε για τους δώσετε το αυτοκίνητο και τα κλειδιά. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κρατήσεις απευθείας από την εφαρμογή και, όσο μια κράτηση είναι ενεργή, προσωρινοί χρήστες (guest) μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο και να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες λειτουργίες του Volvo On Call. Οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία είναι ένα αυτοκίνητο με όλα τα προαπαιτούμενα, η εφαρμογή Volvo On Call και ένα Care Key.

Ασφάλεια για την κοινοχρησία του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η Volvo διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια πείρας στον τηλεχειρισμό του συστήματος κλειδώματος μέσω της τεχνολογίας Volvo On Call και γνώσεις στην ασφαλή χρήση αυτής της τεχνολογίας.

Κοινοχρησία του αυτοκινήτου για προσωρινούς χρήστες (guest)

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Με την εφαρμογή Volvo On Call, ως προσωρινός χρήστης (guest) μπορείτε να στείλετε εύκολα ένα αίτημα κράτησης και να αρχίσετε μια κράτηση χρήσης όταν πρόκειται να δανειστείτε το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειαστεί να συναντηθείτε με τον κάτοχο του αυτοκινήτου για να σας παραδώσει το αυτοκίνητο και τα κλειδιά. Στη διάρκεια μιας κράτησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε επιλεγμένες λειτουργίες στην εφαρμογή Volvo On Call.

Πρόσκληση προσωρινών χρηστών (guest) για κοινοχρησία του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να επιλέξετε ποιον θέλετε να προσκαλέσετε ως προσωρινό χρήστη (guest) όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Volvo On Call για να μοιραστείτε το αυτοκίνητό σας, για παράδειγμα, με μέλη της οικογένειάς σας, φίλους και γνωστούς.

Λειτουργίες στην εφαρμογή για κοινοχρησία του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όταν, ως προσωρινός χρήστης (guest), έχετε κάνει κράτηση για ένα αυτοκίνητο μέσω της κοινοχρησίας αυτοκινήτου στην εφαρμογή Volvo On Call, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, για παράδειγμα, για να δείτε τη θέση του αυτοκινήτου στον χάρτη και για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο.

Αποστολή αιτήματος κράτησης για κοινοχρησία αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όταν, ως προσωρινός χρήστης (guest), χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Volvo On Call για να κάνετε κράτηση για οδήγηση του αυτοκινήτου, πρέπει πρώτα να αποστείλετε ένα αίτημα κράτησης στον κάτοχο του αυτοκινήτου.

Χρήση της κράτησης για κοινοχρησία του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τις κρατήσεις χρήσης απευθείας εντός της εφαρμογής, όταν χρησιμοποιείτε την κοινοχρησία αυτοκινήτου μέσω Volvo On Call.