Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

6 Αποτελέσματα

Ονοματολογία διαστάσεων για τα ελαστικά

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κωδικός για τις διαστάσεις ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας.

Εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Φορά περιστροφής ελαστικών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.

Δείκτες φθοράς πέλματος στα ελαστικά

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι δείκτες φθοράς πέλματος δείχνουν την κατάσταση του βάθους πέλματος των ελαστικών.

Ονοματολογία διαστάσεων για τις ζάντες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι διαστάσεις των τροχών και των ζαντών παρατίθενται σύμφωνα με τα παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).