Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

5 Αποτελέσματα

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Εμφάνιση κατάστασης πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Με το σύστημα για την παρακολούθηση πίεσης ελαστικών, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.

Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όταν το σύστημα πίεσης ελαστικών προειδοποιήσει ότι η πίεση ελαστικών είναι πολύ χαμηλή, ο οδηγός πρέπει να δράσει.

Αποθήκευση νέας τιμής αναφοράς για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών , πρέπει να αποθηκεύσετε μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά ή την πίεση των ελαστικών έτσι, ώστε το σύστημα να μπορεί να σας προειδοποιήσει σωστά σε περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλή.

Μηνύματα για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορεί να εμφανιστεί ένας αριθμός μηνυμάτων για το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.