Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

5 Αποτελέσματα

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών*

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών* ενεργοποιεί μια προειδοποίηση με μια ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού, όταν η πίεση σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Εμφάνιση κατάστασης πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη*

Με το σύστημα για την παρακολούθηση πίεσης ελαστικών* , μπορείτε να δείτε την κατάσταση της πίεσης ελαστικών στην κεντρική οθόνη.

Ενέργεια σε περίπτωση προειδοποίησης για χαμηλή πίεση ελαστικών

Όταν το σύστημα πίεσης ελαστικών* προειδοποιήσει ότι η πίεση ελαστικών είναι πολύ χαμηλή, ο οδηγός πρέπει να δράσει.

Αποθήκευση νέας τιμής αναφοράς για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) , πρέπει να αποθηκεύσετε μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά ή την πίεση των ελαστικών έτσι, ώστε το σύστημα να μπορεί να σας προειδοποιήσει σωστά σε περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλή.

Μηνύματα για παρακολούθηση πίεσης ελαστικών*

Μπορεί να εμφανιστεί ένας αριθμός μηνυμάτων για το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών* . Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.