Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Adaptive cruise control

14 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και έναρξη του Adaptive Cruise Control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία για να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Adaptive cruise control (ACC* ).

Αλλαγή στόχου με το Adaptive cruise control

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Adaptive cruise control (ACC* ) διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Έναρξη υποβοήθησης προσπέρασης με το Adaptive cruise control

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος προσέγγισης για το Adaptive cruise control

Στο Adaptive Cruise Control (ACC* ) μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές χρονικές αποστάσεις προσέγγισης.

Adaptive cruise control*

Το Adaptive cruise control (ACC* ) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με μια προκαθορισμένη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.

Απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση του Adaptive Cruise Control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Adaptive cruise control (ACC* ) έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Διαχείριση της ταχύτητας με το Adaptive Cruise Control

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Adaptive cruise control (ACC* ).

Adaptive cruise control και Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου σύγκρουσης

Περιορισμοί για το Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Η λειτουργία υποβοήθησης προσπέρασης μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACC* .

Υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν προσπερνά άλλα οχήματα.

Αυτόματη πέδηση με το Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC* ) διαθέτει μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε αργή κυκλοφορία και όταν είναι σταματημένο.