Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

14 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και έναρξη του Adaptive Cruise Control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Adaptive cruise control (ACC) πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία για να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Adaptive cruise control (ACC).

Αλλαγή στόχου με το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Έναρξη υποβοήθησης προσπέρασης με το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος προσέγγισης για το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στο Adaptive Cruise Control (ACCAdaptive Cruise Control) μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές χρονικές αποστάσεις προσέγγισης.

Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με μια προκαθορισμένη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.

Απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση του Adaptive Cruise Control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Διαχείριση της ταχύτητας με το Adaptive Cruise Control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control).

Adaptive cruise control και Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Περιορισμοί για το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία υποβοήθησης προσπέρασης μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACCAdaptive Cruise Control), ο οδηγός μπορεί να μεταβαίνει εναλλάξ μεταξύ Cruise Control (CCCruise Control) και ACC.

Υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν προσπερνά άλλα οχήματα.

Αυτόματη πέδηση με το Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACCAdaptive Cruise Control) διαθέτει μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε αργή κυκλοφορία και όταν είναι σταματημένο.