Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

4 Αποτελέσματα

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία RSI - όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής.

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία του Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου στο όριο ταχύτητας των οδικών σημάτων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).