Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

9 Αποτελέσματα

Ρύθμιση της απόστασης προειδοποίησης για το City Safety

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το City Safety είναι πάντοτε ενεργοποιημένο, ωστόσο ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την απόσταση προειδοποίησης για τη λειτουργία.

City Safety™

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το City Safety μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό με οπτικά, ηχητικά και παλμικά σήματα ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές, μεγαλόσωμα ζώα και οχήματα που εμφανίζονται ξαφνικά - το αυτοκίνητο τότε επιχειρεί να φρενάρει αυτόματα, εκτός κι αν αντιδράσει ο ίδιος ο οδηγός σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Περιορισμοί του City Safety

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία City Safety μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μηνύματα για το City Safety

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το City Safety.

City Safety όταν οι ελιγμοί αποφυγής αποτρέπονται

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το City Safety έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον οδηγό φρενάροντας αυτόματα το αυτοκίνητο νωρίτερα, όταν η αποφυγή της σύγκρουσης δεν είναι εφικτή μόνο με ελιγμό αλλαγής πορείας.

City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το City Safety μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν στρίβει και όταν διασταυρωθεί με άλλο επερχόμενο όχημα σε διασταύρωση.

Παράμετροι και επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Περιορισμοί για το City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το City Safety μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους σύγκρουσης λόγω των επερχόμενων διασταυρούμενων οχημάτων.

Ανίχνευση εμποδίων με το City Safety

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα εμπόδια που μπορεί να ανιχνεύσει το City Safety είναι οχήματα, δικυκλιστές, μεγάλα ζώα και πεζοί.