Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

7 Αποτελέσματα

Μονάδα κάμερας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Μονάδα ραντάρ

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η μονάδα ραντάρ χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ο ρόλος της είναι να ανιχνεύει άλλα οχήματα.

Συνιστώμενη συντήρηση του ραντάρ

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Περιορισμοί για τη συσκευή ραντάρ

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μονάδα του ραντάρ έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μονάδα κάμερας έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Έγκριση τύπου για τη συσκευή ραντάρ

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου στις λειτουργίες ACCACC = Adaptive Cruise Control, PAPA = Pilot Assist και BLISBLIS = Blind Spot Information.Για το BLISBLIS = Blind Spot Information, οι πληροφορίες υπάρχουν επίσης στο διαδίκτυο: www.hella.com/VCC.

Συνιστώμενη συντήρηση της κάμερας

Ενημερώθηκε 7/23/2018