Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Μονάδα κάμερας και ραντάρ

7 Αποτελέσματα

Μονάδα κάμερας

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Μονάδα ραντάρ

Η μονάδα ραντάρ χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ο ρόλος της είναι να ανιχνεύει άλλα οχήματα.

Συνιστώμενη συντήρηση του ραντάρ

Περιορισμοί για τη συσκευή ραντάρ

Η μονάδα του ραντάρ έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας

Η μονάδα κάμερας έχει συγκεκριμένους περιορισμούς - που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα.

Έγκριση τύπου για τη συσκευή ραντάρ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την έγκριση τύπου για τις μονάδες ραντάρ του αυτοκινήτου στις λειτουργίες ACC* , οι πληροφορίες υπάρχουν επίσης στο διαδίκτυο: www.hella.com/VCC.

Συνιστώμενη συντήρηση της κάμερας