Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Pilot Assist

13 Αποτελέσματα

Αλλαγή στόχου με το Pilot Assist

Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Pilot Assist διαθέτει λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Pilot Assist και Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου σύγκρουσης

Έναρξη της υποβοήθησης προσπέρασης με το Pilot Assist

Ενεργοποίηση και έναρξη λειτουργίας του Pilot Assist

Το Pilot Assist πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία για να μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση και να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης.

Αυτόματη πέδηση με το Pilot Assist

Το Pilot Assist διαθέτει μια ειδική λειτουργία πέδησης όταν η κυκλοφορία διεξάγεται αργά και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του Pilot Assist

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Pilot Assist ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος προσέγγισης για το Pilot Assist

Το Pilot Assist μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικά χρονικά διαστήματα προσέγγισης.

Διαχείριση ταχύτητας για το Pilot Assist

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Pilot Assist σε διαφορετικές ταχύτητες.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Pilot Assist.

Pilot Assist

Η λειτουργία Pilot Assist βοηθά τον οδηγό να οδηγεί το αυτοκίνητο ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την υποβοήθηση διεύθυνσης και να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με ένα προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Υποβοήθηση προσπέρασης με το Pilot Assist

Το Pilot Assist μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν προσπερνά άλλα οχήματα.

Περιορισμοί του Pilot Assist

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση προσπέρασης με το Pilot Assist

Η λειτουργία υποβοήθησης προσπέρασης μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.