Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των πληροφοριών οδικής σήμανσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Πληροφορίες σημάτων κυκλοφορίας είναι επιλέξιμη - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Πατήστε το κουμπί Road Sign Information στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη.

  • ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στο κουμπί - το RSI είναι ενεργοποιημένο.
  • ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί - το RSI είναι απενεργοποιημένο.

Σημείωση

  • Αν η λειτουργία Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας ενεργοποιηθεί, οι πληροφορίες οδικής σήμανσης εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ακόμη κι αν το RSI δεν είναι ενεργοποιημένο.
  • Για να αφαιρεθούν οι πληροφορίες οδικής σήμανσης από την οθόνη του οδηγού, πρέπει να απενεργοποιήσετε και τον Αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας και το RSI.
  • Όταν η λειτουργία Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή αλλά το RSI απενεργοποιημένο, δεν ενεργοποιούνται προειδοποιήσεις από το RSI. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή των ρυθμίσεων για το RSI δεν είναι εφικτή - για να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να λαμβάνετε προειδοποιήσεις, το RSI πρέπει να είναι ενεργό.


Σας βοήθησε αυτό;