Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

7 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του ρυθμιστή ταχύτητας:

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Επανενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL), όταν τον έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά και τον έχετε θέσει σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση της ταχύτητας για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).