Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ρυθμιστής ταχύτητας

7 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL* ) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Ενεργοποίηση και εκκίνηση του ρυθμιστή ταχύτητας:

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Επανενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ), όταν τον έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά και τον έχετε θέσει σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ).

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση της ταχύτητας για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ).