Ρυθμιστής ταχύτητας

Διαχείριση της ταχύτητας για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).

Ρύθμιση/αλλαγή της αποθηκευμένης ταχύτητας

P5-1546-SL rattknappar-1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Για να αλλάξετε την αποθηκευμένη ταχύτητα, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα το κουμπί (1) ή (3) στο τιμόνι:

  • Στιγμιαίο πάτημα: Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα αλλάζει σε διαβαθμίσεις των +/- 5 km/h(+/- 5 mph).
  • Παρατεταμένο πάτημα: Αφήστε το κουμπί, όταν ο δείκτης ταχύτητας (4) φτάσει στην ταχύτητα που θέλετε.
  • Η ταχύτητα που ρυθμίστηκε με το τελευταίο πάτημα του κουμπιού αποθηκεύεται στη μνήμη.

Σας βοήθησε αυτό;