Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

10 Αποτελέσματα

Βαθμός υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία, όταν ενεργοποιείται, μπορεί να παρέμβει με δύο τρόπους:

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο σκοπός της επιμέρους λειτουργίας είναι να βοηθά τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τον δρόμο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά μέσα στον δρόμο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης με αντιθέτως ερχόμενο όχημα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η επιμέρους λειτουργία μπορεί να βοηθήσει έναν αφηρημένο οδηγό, ο οποίος δεν έχει προσέξει ότι το αυτοκίνητο τείνει να περάσει στην αντίθετη λωρίδα.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση διεύθυνσης αν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε ορισμένες απαιτητικές συνθήκες, η λειτουργία μπορεί να δυσκολεύεται να βοηθήσει τον οδηγό σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο ρόλος της λειτουργίας Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης είναι να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τη λωρίδα του ή/και να συγκρουστεί με άλλο όχημα ή αντικείμενο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και διορθώνοντας την πορεία του.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης οδήγησης σε περίπτωση κινδύνου εκτροπής εκτός δρόμου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Περιορισμοί υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ορισμένες φορές, η λειτουργία μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει στις παρακάτω περιπτώσεις για παράδειγμα: