Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

10 Αποτελέσματα

Βαθμός υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Η λειτουργία, όταν ενεργοποιείται, μπορεί να παρέμβει με δύο τρόπους:

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα

Ο σκοπός της επιμέρους λειτουργίας είναι να βοηθά τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τον δρόμο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά μέσα στον δρόμο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης με αντιθέτως ερχόμενο όχημα

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Η επιμέρους λειτουργία μπορεί να βοηθήσει έναν αφηρημένο οδηγό, ο οποίος δεν έχει προσέξει ότι το αυτοκίνητο τείνει να περάσει στην αντίθετη λωρίδα.

Περιορισμοί για την υποβοήθηση διεύθυνσης αν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Σε ορισμένες απαιτητικές συνθήκες, η λειτουργία μπορεί να δυσκολεύεται να βοηθήσει τον οδηγό σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ο ρόλος της λειτουργίας Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης είναι να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τη λωρίδα του ή/και να συγκρουστεί με άλλο όχημα ή αντικείμενο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και διορθώνοντας την πορεία του.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης οδήγησης σε περίπτωση κινδύνου εκτροπής εκτός δρόμου

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Περιορισμοί υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Ορισμένες φορές, η λειτουργία μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει στις παρακάτω περιπτώσεις για παράδειγμα: