Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

3 Αποτελέσματα

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία, ο/η οδηγός πρέπει να κάνει ένα τεστ αναπνοής, το οποίο επαληθεύει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

Πριν την εκκίνηση του κινητήρα με το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι έτοιμο για χρήση όταν ανοίξετε το αυτοκίνητο.

Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή εάν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.