Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ανεφοδιασμός καυσίμου

8 Αποτελέσματα

Χειρισμός του καυσίμου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο κατώτερης ποιότητας από αυτό που συνιστά η Volvo, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει αρνητικά την ισχύ του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Πρατήριο βενζίνης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου* για να φτάσετε στο πλησιέστερο πρατήριο βενζίνης.

Χειρισμός του AdBlue®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το AdBlue αποτελείται κυρίως από νερό (περίπου 67,5% νερό και 32,5% ουρία). Το υγρό δεν είναι εύφλεκτο, ωστόσο ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα.

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 km και οι εκπομπές CO2 σε γραμμάρια CO2 ανά km.

Πλήρωση καυσίμου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα σύστημα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα.

Έλεγχος και πλήρωση του AdBlue®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ελέγχετε τη στάθμη του AdBlue τακτικά και συμπληρώνετε υγρό, αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης AdBlue.

Ρεζερβουάρ - χωρητικότητα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Πορτάκι του ρεζερβουάρ, άνοιγμα και κλείσιμο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ξεκλείδωτο, για να ανοίξει το πορτάκι του ρεζερβουάρVolvo On Call.