Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ανεφοδιασμός καυσίμου

8 Αποτελέσματα

Χειρισμός του καυσίμου

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο κατώτερης ποιότητας από αυτό που συνιστά η Volvo, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει αρνητικά την ισχύ του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Πρατήριο βενζίνης

Χρησιμοποιήστε το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου* για να φτάσετε στο πλησιέστερο πρατήριο βενζίνης.

Χειρισμός του AdBlue®

Το AdBlue αποτελείται κυρίως από νερό (περίπου 67,5% νερό και 32,5% ουρία). Το υγρό δεν είναι εύφλεκτο, ωστόσο ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα.

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 km και οι εκπομπές CO2 σε γραμμάρια CO2 ανά km.

Πλήρωση καυσίμου

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα σύστημα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα.

Έλεγχος και πλήρωση του AdBlue®

Ελέγχετε τη στάθμη του AdBlue τακτικά και συμπληρώνετε υγρό, αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης AdBlue.

Ρεζερβουάρ - χωρητικότητα

Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Πορτάκι του ρεζερβουάρ, άνοιγμα και κλείσιμο

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ξεκλείδωτο, για να ανοίξει το πορτάκι του ρεζερβουάρ* .