Ανεφοδιασμός καυσίμου

Έλεγχος και πλήρωση του AdBlue®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ελέγχετε τη στάθμη του AdBlue τακτικά και συμπληρώνετε υγρό, αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης AdBlue.

Το συνεργείο της Volvo συμπληρώνει AdBlue όταν γίνεται σέρβις στο αυτοκίνητο, ωστόσο συμπλήρωση χρειάζεται επίσης αρκετές φορές ανάμεσα στα σέρβις ανάλογα με το οδηγικό σας στιλ. Αν το AdBlue στο δοχείο αδειάσει εντελώς, η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν θα είναι πλέον εφικτή.

Σημείωση

Ποτέ μην αφήνετε το δοχείο AdBlue να αδειάσει. Γεμίζετε το δοχείο έγκαιρα, πριν αδειάσει.

Αν το δοχείο αδειάσει, ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αφότου σβήσει – ούτε με τον συνήθη τρόπο ούτε χρησιμοποιώντας βοηθήματα.

Ο μόνος τρόπος να επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο σε περίπτωση που το δοχείο αδειάσει είναι να το γεμίσετε ξανά με AdBlue κατάλληλης ποιότητας, συμπληρώνοντας ποσότητα τουλάχιστον 3 λίτρων.

Έλεγχος της στάθμης AdBlue

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών.

P5-1746-XC60-Status button in centerdisplay

Πατήστε Κατάσταση για να εμφανιστεί η στάθμη AdBlue.

P5-1746-XC60-Adblue level graph in centerdisplay

Γραφική απεικόνιση για τη στάθμη AdBlue στην κεντρική οθόνη.

Κάθε κέρσορας αντιστοιχεί σε 25% περίπου γεμάτου δοχείου.

Όταν στο δοχείο υπολείπεται λιγότερο από 25%, το χρώμα του υπολειπόμενου κέρσορα αλλάζει σε πορτοκαλί, ενώ όταν υπολείπεται λιγότερο από 10%, αλλάζει σε κόκκινο.

Πλήρωση

P5-1746-ALL-Adblue tell tale symbol

Όταν η στάθμη του AdBlue αρχίσει να μειώνεται, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια λυχνία και εμφανίζεται το μήνυμα Στάθμη AdBlue χαμηλ.

Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ πιέζοντας απαλά στο πίσω μέρος του.

P6-1746-XC40-Adblue filling point

Ανοίξτε το μπλε κάλυμμα για τον μικρότερο σωλήνα πλήρωσης που προορίζεται για το AdBlue.

Συμπληρώστε AdBlue σωστής ποιότηταςISO 22241.

Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.

Προειδοποίηση

Κατά την πλήρωση από αντλία AdBlue σε πρατήριο καυσίμων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αντλία διαμορφωμένη για επιβατικά αυτοκίνητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αντλία AdBlue για βαρέα οχήματα.

Σημαντικό

Πρέπει να προσέχετε ώστε το AdBlue να μην έρθει σε επαφή με τις βαμμένες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Αν έρθει σε επαφή, ξεπλύνετε με άφθονο νερό διότι το υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βαφή.


Σας βοήθησε αυτό;