Ανεφοδιασμός καυσίμου

Πλήρωση καυσίμου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα σύστημα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα.

Ανεφοδιασμός καυσίμου του αυτοκινήτου σε πρατήριο βενζίνης

P5-1507 Fuel filling

Η πλήρωση καυσίμου πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο.

Θέστε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας και ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Επιλέγετε καύσιμο εγκεκριμένο για χρήση στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον κωδικόΟ κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ και θα αναγράφεται στις αντίστοιχες αντλίες καυσίμου και στα ακροφύσια των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2018 το αργότερο. που αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ. Βλ. πληροφορίες για τα εγκεκριμένα καύσιμα και τον κωδικό στις ενότητες "Βενζίνη" και "Diesel" αντίστοιχα.

Εισάγετε το ρύγχος της αντλίας του πρατηρίου καυσίμου στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου. Ο σωλήνας πλήρωσης διαθέτει δύο ανοιγόμενα κλαπέτα. Το στόμιο της αντλίας πρέπει να εισαχθεί προς τα μέσα και να περάσει και τα δύο κλαπέτα, για να αρχίσει ο ανεφοδιασμός καυσίμου.

Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ, αλλά μέχρι να διακοπεί η παροχή από την αντλία του πρατηρίου καυσίμου την πρώτη φορά.

Το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο.

Σημείωση

Τυχόν υπερπλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση του ρεζερβουάρ όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Συμπλήρωση καυσίμου από δοχείο καυσίμου

Κατά την πλήρωση από δοχείο καυσίμου, χρησιμοποιήστε το χωνί που βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου στον χώρο αποσκευών.

Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Εισάγετε το χωνί στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου. Ο σωλήνας πλήρωσης διαθέτει δύο ανοιγόμενα κλαπέτα. Ο σωλήνας του χωνιού πρέπει να εισαχθεί προς τα μέσα και να περάσει και τα δύο κλαπέτα, για να αρχίσει η πλήρωση καυσίμου.

Ισχύει για αυτοκίνητα με σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο*

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το σύστημα θέρμανσης με καύσιμο, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε χώρο ανεφοδιασμού καυσίμων.

P5-1507 Tank lid with decal

Πινακίδα στο εσωτερικό της θυρίδας ρεζερβουάρ καυσίμων.


Σας βοήθησε αυτό;