Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Το αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με το σωστό τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του οδηγού αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser):

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Κλειδ αυτοκ δεν βρέθ

Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου

Σφάλμα ανάγνωσης του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού κατά την εκκίνηση - τοποθετήστε το κλειδί στο σύμβολο του κλειδιού στον αποθηκευτικό χώρο και δοκιμάστε ξανά.

Τηλεχειριζόμενο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα εντοπισμού

Μόνο σε ορισμένες αγορές και σε συνδυασμό με το Volvo On Call*.

Το αυτοκίνητο διαθέτει ένα σύστημα που καθιστά εφικτή την ανίχνευση και τον εντοπισμό του αυτοκινήτου και την ενεργοποίηση του συστήματος ακινητοποίησης εξ αποστάσεως γεγονός που αποτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την ενεργοποίηση του συστήματος.

Το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του οδηγού αφορά στο ελεγχόμενο από απόσταση σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσης:

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-15w19-XC90H-Symbol-RemoteImob

Ακινητ/νο από απόστ

Εκκίνηση αυτ/του μη εφικτή

Το ελεγχόμενο από απόσταση σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσης είναι ενεργοποιημένο. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call.


Σας βοήθησε αυτό;