Χειρόφρενο

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χειρόφρενου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο για να μην κυλίσει το αυτοκίνητο όταν είναι σταματημένο.

Ενεργοποίηση του χειρόφρενου

P6-1746-XC40-Apply parking brake

Τραβήξτε το χειριστήριο προς τα πάνω.

Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Λυχνία στην οθόνη του οδηγού

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1507 Symbol Park brake

Η λυχνία ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αν η λυχνία αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει σημειωθεί βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα:

  • αν η λειτουργία Auto Hold (αυτόματη πέδηση σε στάση) ενεργοποιηθεί και το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταματημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (5 -10 λεπτά).
  • όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση P σε έδαφος με μεγάλη κλίση.
  • όταν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση για την αυτόματη ενεργοποίηση του χειρόφρενου είναι ενεργοποιημένη στην κεντρική οθόνη.

Πέδηση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, αν τραβήξετε και κρατήσετε τον διακόπτη προς τα πάνω. Η πέδηση διακόπτεται όταν αφήσετε τον διακόπτη ή αν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

Σημείωση

Όταν είναι ενεργή ή πέδηση έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, ηχεί ένα σήμα.

Απενεργοποίηση του χειρόφρενου

P6-1746-XC40-Release parking brake

Απενεργοποίηση χειροκίνητα

Πατήστε το πεντάλ φρένου σταθερά.

Πατήστε τον διακόπτη.

Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.

Απενεργοποίηση αυτόματα

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.

Πατήστε το πεντάλ φρένου σταθερά.

Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.

Επιλέξτε τη θέση D ή R και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.

Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.

Σημείωση

Την πρώτη φορά που το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία, το χειρόφρενο μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς να είναι προσδεδεμένη η ζώνη ασφαλείας.


Σας βοήθησε αυτό;