Φόρτωση

Φορτίο στην οροφή και φόρτωση της σχάρας οροφής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για τη φόρτωση της οροφής του αυτοκινήτου, συνιστώνται οι σχάρες οροφής που έχει κατασκευάσει η Volvo.

Κι αυτό για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο αυτοκίνητο και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη πιθανή ασφάλεια στη διάρκεια της διαδρομής. Οι σχάρες οροφής Volvo διατίθενται για αγορά στους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης που παρέχονται μαζί με τις σχάρες.

  • Ελέγχετε περιοδικά τη σχάρα φορτίου και το ίδιο το φορτίο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά. Δέστε το φορτίο με ιμάντες πρόσδεσης ώστε να είναι ασφαλές.
  • Κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο επάνω στη σχάρα φορτίου. Τοποθετήστε στη βάση τα βαρύτερα αντικείμενα.
  • Το μέγεθος της επιφάνειας που εκτίθεται στον αέρα, και συνεπώς η κατανάλωση καυσίμου, αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου.
  • Οδηγείτε ήπια. Αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις, το δυνατό φρενάρισμα και τους απότομους ελιγμούς στις στροφές.

Προειδοποίηση

Το κέντρο βάρους και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μεταβάλλονται ανάλογα με το φορτίο στην οροφή.

Τηρείτε τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου όσον αφορά στο βάρος και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.


Σας βοήθησε αυτό;