Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Εφαρμογές (app)

6 Αποτελέσματα

Λήψη (download) εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η λήψη (download) νέων εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Διαγραφή εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η απεγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ενημέρωση εφαρμογών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι εφαρμογές (app) μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Volvo ID παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα από εξατομικευμένες online υπηρεσίες της Volvo.

Εφαρμογές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.