Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Εφαρμογές (app)

6 Αποτελέσματα

Λήψη (download) εφαρμογών

Η λήψη (download) νέων εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Διαγραφή εφαρμογών

Η απεγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ενημέρωση εφαρμογών

Οι εφαρμογές (app) μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Volvo ID

Το Volvo ID παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα από εξατομικευμένες online υπηρεσίες της Volvo* .

Εφαρμογές

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.