Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ηχοσύστημα

12 Αποτελέσματα

(Πολυ)μέσα μέσω Bluetooth®

Το media player του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet.

Σύνδεση συσκευής μέσω Bluetooth®

Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth® στο αυτοκίνητο για ασύρματη αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και για να έχει το αυτοκίνητο σύνδεση στο διαδίκτυο όπου είναι εφικτό.

Ηχοσύστημα

Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από εξωτερικές πηγές ήχου συνδεδεμένες μέσω της θύρας USB ή μέσω Bluetooth. Μπορεί επίσης να αναπαράγει βίντεο μέσω της θύρας USB.

Χειρισμός και αλλαγή (πολυ)μέσων

Μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων με φωνητικό χειρισμό, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από την κεντρική οθόνη.

Αναζήτηση (πολυ)μέσων

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει καλλιτέχνη, συνθέτη, τίτλων τραγουδιού, άλμπουμ, βίντεο, ηχητικού βιβλίου, λίστας αναπαραγωγής και -όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο- podcast (ψηφιακά πολυμέσα μέσω διαδικτύου).

Gracenote®

Το Gracenote αναγνωρίζει τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τους τίτλους τραγουδιών και τις σχετικές εικόνες, που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή.

(Πολυ)μέσα μέσω θύρας USB

Στο ηχοσύστημα μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. iPod® ή MP3 player, μέσω της θύρας USB του αυτοκινήτου.

Τεχνικές προδιαγραφές για συσκευές USB

Οι παρακάτω προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται, για να είναι εφικτή η ανάγνωση των περιεχομένων των συσκευών USB.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Σύνδεση συσκευής μέσω θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω μιας από τις θύρες USB του αυτοκινήτου.

Συμβατοί τύποι (πολυ)μέσων

Για την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι αρχείων.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ο χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων γίνεται από την κεντρική οθόνη. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε ορισμένες λειτουργίες από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού ή με φωνητικό χειρισμό. Το media player χρησιμοποιεί επίσης το ραδιόφωνο, που περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.