Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Online υπηρεσίες

7 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Volvo ID

Το Volvo ID παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα από εξατομικευμένες online υπηρεσίες της Volvo* .

Volvo On Call

Το Volvo On Call εδραιώνει επικοινωνία απευθείας με το αυτοκίνητο και παρέχει πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Εφαρμογές

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI* ).