Σύνδεση στο διαδίκτυο

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής (Bluetooth)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου και κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering (διαμοιρασμός της σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η συνδρομή πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα ογκοχρέωσης δεδομένων.

Για να μπορέσει το αυτοκίνητο να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth, πρέπει πρώτα να έχει ήδη συνδεθεί το τηλέφωνο με το αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό hotspot (φορητό/προσωπικό hotspot) είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.

Αν το τηλέφωνο έχει ήδη συνδεθεί μέσω Bluetooth, πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Στην κεντρική οθόνη: Πατήστε ΕπικοινωνίαΣυσκευές Bluetooth.

Μαρκάρετε το πλαίσιο για Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth στο κείμενο με επικεφαλίδα Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Το αυτοκίνητό σας έχει συνδεθεί πλέον στο διαδίκτυο μέσω του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο μέσω Wi-Fi ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.


Σας βοήθησε αυτό;