Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Σύνδεση τηλεφώνου

6 Αποτελέσματα

Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Αφαίρεση τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth.

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Αποσυνδέστε το τηλέφωνο που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth από το αυτοκίνητο, απενεργοποιώντας το Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth χειροκίνητα

Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.