Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Keyless

Θέσεις της κεραίας για τα συστήματα εκκίνησης και κλειδώματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος χωρίς κλειδίΤο σύστημα κλειδώματος Keyless ισχύει μόνο για αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος (Passive Entry*). και για τον λόγο αυτό διαθέτει μερικές ενσωματωμένες κεραίες σε διαφορετικές θέσεις του αυτοκινήτου.

P6-1746-XC40- Antenna positions
Στον αποθηκευτικό χώρο στην επιμήκη κονσόλα
Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω αριστερής πόρτας

Μόνο για αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry*).

Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω δεξιάς πόρτας

Μόνο για αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry*).

Στον χώρο αποσκευών

Μόνο για αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless (Passive Entry*).

Προειδοποίηση

Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να πλησιάζουν περισσότερο από 22 cm (9 in.) στην κεραία του συστήματος Keyless. Αυτό γίνεται για να μην προκληθούν παρεμβολές ανάμεσα στο βηματοδότη και το σύστημα Keyless.


Σας βοήθησε αυτό;