Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

6 Αποτελέσματα

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης απενεργοποιούνται προσωρινά.

Προσωρινή* απενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν πρόκειται να μείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο αλλά πρέπει να κλειδώσετε τις πόρτες απ' έξω, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού κλειδώματος, για είναι εφικτό το ξεκλείδωμα από μέσα.

Διπλό κλείδωμα*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Διπλό κλείδωμα σημαίνει ότι όλες οι λαβές ανοίγματος απενεργοποιούνται μηχανικά, που σημαίνει ότι οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω.

Ανίχνευση άγνωστου εξαρτήματος αυτοκινήτου*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία "Ανίχνευση ξένου εξαρτήματος" μπορεί να ανιχνεύσει αν στο αυτοκίνητο έχει συνδεθεί κάποιο άγνωστο εξάρτημα αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο συναγερμός οπλίζει με το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Συναγερμός*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο συναγερμός ενεργοποιεί ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, αν κάποιος μπει στο αυτοκίνητο χωρίς έγκυρο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή παραβιάσει την μπαταρία εκκίνησης ή τη σειρήνα του συναγερμού.