Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Συναγερμός

6 Αποτελέσματα

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης απενεργοποιούνται προσωρινά.

Προσωρινή* απενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος

Αν πρόκειται να μείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο αλλά πρέπει να κλειδώσετε τις πόρτες απ' έξω, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού κλειδώματος, για είναι εφικτό το ξεκλείδωμα από μέσα.

Διπλό κλείδωμα*

Διπλό κλείδωμα σημαίνει ότι όλες οι λαβές ανοίγματος απενεργοποιούνται μηχανικά, που σημαίνει ότι οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω.

Ανίχνευση άγνωστου εξαρτήματος αυτοκινήτου*

Η λειτουργία "Ανίχνευση ξένου εξαρτήματος" μπορεί να ανιχνεύσει αν στο αυτοκίνητο έχει συνδεθεί κάποιο άγνωστο εξάρτημα αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ο συναγερμός οπλίζει με το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Συναγερμός*

Ο συναγερμός ενεργοποιεί ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, αν κάποιος μπει στο αυτοκίνητο χωρίς έγκυρο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή παραβιάσει την μπαταρία εκκίνησης ή τη σειρήνα του συναγερμού.