Δείκτες και όργανα στην οθόνη του οδηγού

Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Ένας αισθητήρας ανιχνεύει τη θερμοκρασία έξω από το αυτοκίνητο.

P6-1746-XC40-Outside temperature gauge 12 inch DIM

Ο δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να δείχνει ελαφρώς υψηλότερη τιμή από την πραγματική θερμοκρασία αν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -5 °C και +2 °C (23 έως 36 °F), στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται επίσης το σύμβολο μιας χιονονιφάδας ως προειδοποίηση ενδεχόμενης ολισθηρότητας.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης για τον δείκτη θερμοκρασίας από τις ρυθμίσεις συστήματος στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.


Σας βοήθησε αυτό;