Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για AdBlue®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων παρακολουθεί διαρκώς τη στάθμη, την ποιότητα και τη δοσομέτρηση του AdBlue. Αν υπάρξει κάποιο σφάλμα, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

P5-1746-XC60-Adblue message in DIM

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

Στάθμη AdBlue χαμηλ

Η στάθμη του AdBlue είναι χαμηλή και το δοχείο χρειάζεται πλήρωση.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

Δοσομέτρηση AdBlue

και

Ποιότητα AdBlue

Το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol yellow

Συμπληρώστε AdBlue

Η στάθμη του AdBlue είναι υπερβολικά χαμηλή και το δοχείο χρειάζεται πλήρωση αμέσως.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Φραγή εκκίνησης κινητ

και π.χ.: Συμπληρώστε τουλάχιστον 4 λίτρα AdBlue

Η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή, αν δεν συμπληρώσετε AdBlue. Συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα AdBlue σύμφωνα με την ένδειξη στην οθόνη του οδηγού, ή απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Λάβετε υπόψη σας ότι:

  • Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σε επίπεδο έδαφος για να είναι σωστή η ένδειξη στάθμης του AdBlue που έχετε συμπληρώσει.
  • Μπορεί να χρειαστούν έως 20 δευτερόλεπτα από την πλήρωση, μέχρι το σύστημα να ενημερωθεί με τη σωστή ένδειξη στάθμης.
P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Φραγή εκκίνησης κινητ

Απαιτ σέρβις στο σύστημα AdBlue για επανεκκίνηση

Το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας.


Σας βοήθησε αυτό;