Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Pilot Assist.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματαΣτο παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα, η λειτουργία RSI (Road Sign Information) ενημερώνει ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 130 km/h (80 mph)..

P6-1746-xc40-PilotAssist Följer ACC

Η προηγούμενη εικόναΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου. δείχνει ότι το Pilot Assist έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ότι δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα να ακολουθήσει.

Το Pilot Assist δεν παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης διότι οι πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας δεν μπορούν να ανιχνευτούν.

P6-1746-xc40-PilotAssist Följer ACC+Avstånd

Η προηγούμενη εικόναΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου. δείχνει ότι το Pilot Assist έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ότι ταυτόχρονα ακολουθεί ένα προπορευόμενο όχημα που κινείται με την ίδια ταχύτητα.

Το Pilot Assist δεν παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης διότι οι πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας δεν μπορούν να ανιχνευτούν.

P6-1746-xc40-PilotAssist Följer ACC + Avstånd + Styr

Η προηγούμενη εικόναΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου. δείχνει ότι το Pilot Assist έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ότι ταυτόχρονα ακολουθεί ένα προπορευόμενο όχημα που κινείται με την ίδια ταχύτητα.

Εδώ, το Pilot Assist παρέχει επίσης υποβοήθηση διεύθυνσης διότι οι πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας μπορούν να ανιχνευτούν.

P6-1746-xc40-PilotAssist Följer ACC + Styr

Η προηγούμενη εικόναΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου. δείχνει ότι το Pilot Assist έχει ρυθμιστεί να διατηρεί την ταχύτητα στα 110 km/h (68 mph) και ότι δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα να ακολουθήσει.

Εδώ, επίσης, το Pilot Assist παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης διότι οι πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας μπορούν να ανιχνευτούν.


Σας βοήθησε αυτό;