Κεντρική οθόνη

Διαχείριση επιμέρους προβολών στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αρχική προβολή περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους προβολές: Πλοήγηση, Μέσα ενημέρωσης, Τηλέφωνο και μια πρόσθετη επιμέρους προβολή. Αυτές οι προβολές μπορούν να αναπτυχθούν.

Ανάπτυξη επιμέρους προβολής από την προεπιλεγμένη λειτουργία

P5-1717-Home screen default vs expanded view

Στάνταρ λειτουργία και ανεπτυγμένη λειτουργία μιας επιμέρους προβολής στην κεντρική οθόνη.

Ανάπτυξη μιας επιμέρους προβολής

Για τα τετραγωνίδια Πλοήγηση, Μέσα ενημέρωσης και Τηλέφωνο: Πατήστε οπουδήποτε στην επιμέρους προβολή. Όταν το περιεχόμενο ενός τετραγωνιδίου έχει αναπτυχθεί, το πρόσθετο τετραγωνίδιο στην αρχική προβολή αποκρύπτεται προσωρινά. Οι άλλες δύο ελαχιστοποιούνται, και εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες. Όταν πατάτε στο πρόσθετο τετραγωνίδιο, τα υπόλοιπα τρία τετραγωνίδια ελαχιστοποιούνται και εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η ανεπτυγμένη προβολή παρέχει πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.

Κλείσιμο ανεπτυγμένης επιμέρους προβολής:

Μπορείτε να κλείσετε την επιμέρους προβολή με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

  • Πατήστε στο πάνω μέρος της ανεπτυγμένης επιμέρους προβολής.
  • Πατήστε σε μια άλλη επιμέρους προβολή (στην επιμέρους προβολή που θα ανοίξει στην ανεπτυγμένη λειτουργία).
  • Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την κεντρική οθόνη.

Άνοιγμα ή κλείσιμο μιας επιμέρους προβολής σε πλήρη οθόνη

Η πρόσθετη επιμέρους προβολήΔεν ισχύει για όλες τις εφαρμογές ή λειτουργίες του αυτοκινήτου που ανοίγουν μέσω της πρόσθετης επιμέρους προβολής και η επιμέρους προβολή για την Πλοήγηση μπορούν να ανοίξουν σε πλήρη οθόνη, με ακόμη περισσότερες πληροφορίες και επιλογές ρύθμισης.

Όταν μια νέα επιμέρους προβολή ανοίγει σε πλήρη οθόνη, δεν εμφανίζονται πληροφορίες από άλλες επιμέρους προβολές.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Στην ανεπτυγμένη λειτουργία, ανοίξτε την εφαρμογή σε πλήρη οθόνη - πατήστε στο σύμβολο.

P5-1507-Icon-Navi exit fullscreen

Πατήστε στο σύμβολο για να επιστρέψετε στην ανεπτυγμένη λειτουργία ή πατήστε το κουμπί αρχικής προβολής στο κάτω μέρος της οθόνης.

P6-1746-XC40-Touch screen-button

Κουμπί αρχικής προβολής για την κεντρική οθόνη.

Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στην αρχική προβολή πατώντας το κουμπί αρχικής προβολής. Επιστροφή στην στάνταρ αρχική προβολή από τη λειτουργία πλήρους οθόνης - πατήστε δύο φορές το κουμπί αρχικής προβολής.


Σας βοήθησε αυτό;