Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

5 Αποτελέσματα

Μετονομασία ενός προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μετονομάσετε τα διαφορετικά προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο.

Επιλογή του προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όταν η κεντρική οθόνη έχει τεθεί σε λειτουργία, το επιλεγμένο προφίλ του οδηγού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Το προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο είναι αυτό που θα είναι ενεργό την επόμενη φορά που θα ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί άλλο προφίλ οδηγού, αφότου το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Ωστόσο, αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει συνδεθεί με ένα προφίλ οδηγού, τότε αυτό θα επιλεγεί όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Μηδενισμός των ρυθμίσεων στα προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα ή περισσότερα προφίλ του οδηγού αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με το προφίλ του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ οδηγού. Το προφίλ του οδηγού μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πολλές από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού και στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε ένα ή περισσότερα προφίλ.