Ρυθμίσεις

Αλλαγή ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις και τις πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη.

Για να ανοίξει η επάνω προβολή, πατήστε στην καρτέλα ή σύρετε/σαρώστε από πάνω προς τα κάτω κατά πλάτος της οθόνης.

Πατήστε Ρυθμίσεις για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε σε μία από τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες για να περιηγηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση.

Αλλάξτε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις. Κάθε ρύθμιση αλλάζει με διαφορετικό τρόπο.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται αμέσως.

P5-1717-Change settings

Υποκατηγορία στο μενού ρυθμίσεων με διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων (εδώ, κουμπί πολλαπλών επιλογών και κουμπιά επιλογών).


Σας βοήθησε αυτό;