Ρυθμίσεις

Άνοιγμα ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις Ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη.

P6-17w46-Settings menu highlighted in top view

Επάνω προβολή με κουμπί για τις Ρυθμίσεις.

Για να ανοίξει η επάνω προβολή, πατήστε στην καρτέλα ή σύρετε/σαρώστε από πάνω προς τα κάτω κατά πλάτος της οθόνης.

Πατήστε Ρυθμίσεις για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε σε μία από τις κατηγορίες που εμφανίζονται και περιηγηθείτε στις υποκατηγορίες και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις πατώντας ξανά.

Πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε Κλείσιμο για να κλείσει το μενού ρυθμίσεων.


Σας βοήθησε αυτό;