Ρυθμίσεις

Είδη ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κάθε ρύθμιση αλλάζει με διαφορετικό τρόπο. Ανατρέξτε στον πίνακα για μια περιγραφή των διαφορετικών ειδών ρύθμισης.

Είδη ρυθμίσεων

Τύπος ρύθμισης

Περιγραφή

Λειτουργία ενεργοποίησης

Αρχίζει μια εφαρμογή ή μια ξεχωριστή προβολή για πιο προηγμένες ρυθμίσεις με ένα πάτημα στο κείμενο, π.χ. για τη σύνδεση μιας μονάδας με Bluetooth®.

Κουμπί επιλογών

Επιλέξτε μια ρύθμιση μεταξύ διάφορων επιλογών, πατώντας το κουμπί επιλογών που θέλετε, π.χ. για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος.

Κουμπί πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε ένα επίπεδο για κάποια λειτουργία, πατώντας το σχετικό τμήμα του κουμπιού, π.χ. για να επιλέξετε επίπεδο ευαισθησίας για το City Safety.

Πλαίσιο ελέγχου

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία, πατήστε στο πλαίσιο για να την επιλέξετε/αποεπιλέξετε, π.χ. για να επιλέξετε την αυτόματη έναρξη θέρμανσης καθίσματος.

Συρόμενος διακόπτης

Επιλέξτε ένα επίπεδο για κάποια λειτουργία στο συγκεκριμένο εύρος, πατώντας και σύροντας τον συρόμενο διακόπτη, π.χ. για να επιλέξετε τη στάθμη έντασης ήχου.

Εμφάνιση πληροφοριών

Δεν αποτελεί πραγματική ρύθμιση. Εμφανίζει πληροφορίες για κάτι, π.χ. τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;