Ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε ΣύστημαΙδιωτικότητα και δεδομένα.

Επιλέξτε Διαμοιρασμός δεδομένων για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο διαμοιρασμός δεδομένων.

Όταν ο διαμοιρασμός δεδομένων είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μεμονωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές στη λίστα παρακάτω.

Όταν ο διαμοιρασμός δεδομένων είναι απενεργοποιημένος, οι προγενέστερες ρυθμίσεις για μεμονωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές παραμένουν διαθέσιμες, όταν ο διαμοιρασμός δεδομένων επανενεργοποιηθεί.


Σας βοήθησε αυτό;