Υπολογιστής ταξιδίου

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

Οι τιμές αποθηκεύονται σε μια εφαρμογή υπολογιστή ταξιδίου. Μέσω του μενού εφαρμογών, μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

P5-1717-ALL-Trip computer navigation in driver display

Για να ανοίξετε και να περιηγηθείτε στο μενού εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Μενού εφαρμογών
Αριστερά/δεξιά
Επάνω/κάτω
Επιβεβαίωση

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού πατώντας το (1).

(Το μενού εφαρμογών δεν μπορεί να ανοίξει, όταν στην οθόνη του οδηγού υπάρχει μη επιβεβαιωμένο μήνυμα. Πρέπει να επιβεβαιώστε το μήνυμα, για να μπορέσει να ανοίξει το μενού εφαρμογών.)

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή υπολογιστή ταξιδίου αριστερά ή δεξιά με το (2).

Στις τέσσερις πάνω γραμμές του μενού εμφανίζονται οι μετρημένες τιμές για το μερικό χιλιομετρητή TΜ. Στις επόμενες τέσσερις γραμμές του μενού εμφανίζονται οι μετρημένες τιμές για το μερικό χιλιομετρητή TΑ. Για κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα, χρησιμοποιήστε το (3).

Μετακινηθείτε με κύλιση στα κουμπιά επιλογών για να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού:

  • Αυτονομία
  • Χιλιομετρητής
  • Διανυθείσα απόσταση για το μερικό χιλιομετρητή TΜ, TΑ ή χωρίς ένδειξη διανυθείσας απόστασης
  • Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου, μέση κατανάλωση για TM ή TA, εναλλακτικά, χωρίς ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου
  • Τουριστικό (εναλλακτικό ταχύμετρο).

Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε μια επιλογή με το κουμπί O (4). Η αλλαγή εφαρμόζεται αμέσως.


Σας βοήθησε αυτό;