Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Δρομολόγιο και διαδρομή

8 Αποτελέσματα

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POI* .

Δρομολόγιο

Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης* όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.

Εμφάνιση δρομολογίου

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης* στη διάρκεια της πλοήγησης.

Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο

Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.

Επιλογή παράκαμψης με την πλοήγηση με χάρτη*

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Κάρτα πληροφοριών στον χάρτη*

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο. Μια έξυπνη κάρτα εμφανίζεται με ένα πάτημα, με δύο πατήματα εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ενδιάμεσους προορισμούς ή ολόκληρο το δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης*, ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής

Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης* ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.