Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

8 Αποτελέσματα

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POI) κατά μήκος της διαδρομής στο σύστημα πλοήγησης.

Δρομολόγιο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.

Εμφάνιση δρομολογίου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης στη διάρκεια της πλοήγησης.

Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.

Επιλογή παράκαμψης με την πλοήγηση με χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Κάρτα πληροφοριών στον χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο. Μια έξυπνη κάρτα εμφανίζεται με ένα πάτημα, με δύο πατήματα εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ενδιάμεσους προορισμούς ή ολόκληρο το δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης*, ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης* ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.