Δρομολόγιο και διαδρομή

Κάρτα πληροφοριών στον χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο. Μια έξυπνη κάρτα εμφανίζεται με ένα πάτημα, με δύο πατήματα εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες.

Μέσω του Κάρτα πληροφοριών του εικονιδίου, ο οδηγός μπορεί να δει τις τρέχουσες πληροφορίες για το συγκεκριμένο εικονίδιο.

Το περιεχόμενο της κάρτας πληροφοριών και οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εικονιδίου.

Για παράδειγμα, με ένα επιλεγμένο σημείο (POIPoint of Interest ), ο οδηγός μπορεί να επιλέξει:

  • Έναρξη πλοήγησης - η θέση αποθηκεύεται ως προορισμός
  • Προσθ ως ενδμ προορ - η θέση αποθηκεύεται ως ενδιάμεσος προορισμός (εμφανίζεται μόνο στον συγκεκριμένο προορισμό)
  • Αποθήκευση - η θέση αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη
  • Αφαίρεση από το δρομολόγιο - η θέση αφαιρείται αν συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο
  • Κοντινό POI - σημεία ενδιαφέροντος όταν εμφανίζεται η θέση του αυτοκινήτου

Σας βοήθησε αυτό;