Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Εισαγωγή προορισμού

7 Αποτελέσματα

Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση με αριθμούς τηλεφώνου, ταχυδρομικούς κώδικες, οδούς, πόλεις, συντεταγμένες και σημεία ενδιαφέροντος (POI* ).

Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι η επιλογή από μια λίστα.

Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια διεύθυνση

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι να επιλέξετε μια διεύθυνση.

Προσδιορισμός προορισμού με σημείο ενδιαφέροντος

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι να επιλέξετε ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI* ).

Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car

Μπορείτε να προσδιορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους - ένας από αυτούς είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Send to Car.

Επιλογή παράκαμψης με την πλοήγηση με χάρτη*

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον χάρτη*

Μπορείτε να εισάγετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους. Είναι συνήθως ευκολότερο να επιλέξετε ένα από αυτά στον χάρτη χρησιμοποιώντας το δάκτυλό σας.