Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

6 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI) στο σύστημα πλοήγησης.

Εμφάνιση διακοπών κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό στο σύστημα πλοήγησης, υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με τις διακοπές στην κυκλοφορία κατά μήκος της διαδρομής*.

Επιλογή παράκαμψης με την πλοήγηση με χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Κάρτα πληροφοριών στον χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο. Μια έξυπνη κάρτα εμφανίζεται με ένα πάτημα, με δύο πατήματα εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTIReal Time Traffic Information).

Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει πληροφορίες για κυκλοφοριακά προβλήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα εμφανίζει στον χάρτη.