Πλοήγηση

Πλοήγηση με χάρτη* στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προβολή και η χρήση του Sensus Navigation γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της κεντρικής οθόνης.

P5/P6-1746-Overview centerdisplay

Όλες οι ρυθμίσεις για το σύστημα πλοήγησης ορίζονται μέσω της κεντρικής οθόνης. Εδώ, ο οδηγός ορίζει πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης ή καταχωρεί έναν προορισμό.

Αν η εικόνα του χάρτη δεν εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη - πατήστε στο επάνω τετραγωνίδιο της αρχικής προβολής, που αφορά στο σύστημα πλοήγησης.

Πού βρίσκομαι;

Σε ποια γεωγραφική θέση βρίσκεται το αυτοκίνητο τώρα;

  • Πατήστε στο σύμβολο αυτοκινήτου (μπλε τρίγωνο) στον χάρτη - οι πληροφορίες εμφανίζονται απευθείας στον χάρτη.

Εύρεση του συμβόλου του αυτοκινήτου στον χάρτη

P5-1717-Navi Crosshair symbol

Μετά από μερικές μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις και μετακίνηση ανά τον χάρτη, μπορεί ορισμένες φορές να είναι δύσκολο να βρείτε ξανά την τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου. Πατήστε στον σταυρό για να επαναρυθμιστεί ο χάρτης ώστε να ακολουθεί το σύμβολο του αυτοκινήτου.

Προς βορρά ή κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω στον χάρτη

P5-1717-Navi Compass P5-1717-Navi Compass car direction

Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης της κίνησης του αυτοκινήτου στον χάρτη. Πατήστε τα σύμβολα για εναλλαγή μεταξύ Προς βορρά και κίνησης προς τα πάνω στον χάρτη.

Όταν στον χάρτη έχει επιλεγεί η προβολή Προς βορρά, το σύμβολο του αυτοκινήτου κινείται προς την τρέχουσα κατεύθυνση της πυξίδας στον χάρτη. Αν το σύμβολο του αυτοκινήτου μετακινηθεί προς τα αριστερά στον χάρτη, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται δυτικά.

Όταν το σύμβολο του αυτοκινήτου είναι στραμμένο προς τα πάνω, ο χάρτης περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο του αυτοκινήτου, ανάλογα πώς στρίβει το αυτοκίνητο. Το σύμβολο της πυξίδας στρέφεται προς τον βορρά (N) στον χάρτη και στο κέντρο της πυξίδας εμφανίζεται η κατεύθυνση προς την οποία κινείται το αυτοκίνητο:

Σύμβολα πυξίδας

κατεύθυνση πυξίδας

N

Βόρεια

NE

Βορειοανατολικά

E

Ανατολικά

SE

Νοτιοανατολικά

S

Νότια

SW

Νοτιοδυτικά

W

Δυτικά

NW

Βορειοδυτικά

Εμφάνιση 2D ή 3D

P5-1717-Navi 2D P5-1717-Navi 3D

Πατήστε στα σύμβολα για εναλλαγή μεταξύ απεικόνισης 2D και 3D.

Για την απεικόνιση 3D, η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου εμφανίζεται πάντοτε προς τα πάνω. Ο χάρτης περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο του αυτοκινήτου, ανάλογα πώς στρίβει το αυτοκίνητο. Το σύμβολο πυξίδας δείχνει προς ποια κατεύθυνση στο βορρά βρίσκεται το (N) στον χάρτη, και το κέντρο της πυξίδας δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Η κλίμακα του χάρτη δεν εμφανίζεται στη λειτουργία 3D.

Για την απεικόνιση 2D, ο χάρτης εμφανίζεται στην προβολή Προς βορρά και το σύμβολο του αυτοκινήτου κινείται προς την τρέχουσα κατεύθυνση της πυξίδας στον χάρτη.

Μεγέθυνση

Για να μεγεθύνετε τον χάρτη, πατήστε δύο φορές διαδοχικά στην κεντρική οθόνη ή ενώστε δύο από τα δάχτυλά σας στην κεντρική οθόνη και ανοίξτε τα.

Σμίκρυνση

Βγείτε από τη μεγέθυνση του χάρτη αγγίζοντας μία φορά με δύο δάκτυλα στο κέντρο της κεντρικής οθόνης ή σύροντας δύο δάκτυλα μαζί στην κεντρική οθόνη.

Κύλιση

Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στον χάρτη, σαρώστε προς την κατεύθυνση που θέλετε, και αφήστε το. Η λειτουργία κύλισης είναι εφικτή μόνο με τον χάρτη μεγιστοποιημένο, όχι ελαχιστοποιημένο.

Εναλλαγή ένδειξης κατεύθυνσης

Μεγιστοποιήστε τον χάρτη και πατήστε στην κεφαλίδα του χάρτη στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω ενδείξεων ως κατεύθυνση στον χάρτη:

  1. Προορισμός Destination, ώρα άφιξης (ETA) ή υπολειπόμενος χρόνος ταξιδίου (RTA) και απόσταση έως τον προορισμό (Distance). Για να επιλέξετε ETA ή RTA, βλ. ενότητα "Ρυθμίσεις για διαδρομή και πλοήγηση δρόμου".
  2. Τρέχουσα θέση ως διεύθυνση (Address) ή ως συντεταγμένες (Coordinates). Όταν εμφανίζονται οι συντεταγμένες, εμφανίζεται και το υψόμετρο (Altitude). Για να επιλέξετε μεταξύ διεύθυνσης και συντεταγμένων, βλ. ενότητα "Ρυθμίσεις χάρτη".

Σας βοήθησε αυτό;