Πλοήγηση

Πλοήγηση με χάρτη* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προβολή και η χρήση του Sensus Navigation γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της οθόνης του οδηγού.

P5-15w07-Overview-DIM 12

Ο χάρτης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη οδηγού 12".

Κατά την οδήγηση ο οδηγός καθοδηγείται μέσω φωνητικής καθοδήγησης και οδηγιών στην οθόνη του οδηγού. Η εμφάνιση χάρτη στην οθόνη του οδηγού μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και η οθόνη του οδηγού

Τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό ορισμένων από τις λειτουργίες πλοήγησης με χάρτη, π.χ. Καθοδήγ μέχρι το Σπίτι και Ακύρωση καθοδήγησης. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού, πρέπει πρώτα να το επιβεβαιώσετε ή να το απορρίψετε, για να εμφανιστεί το μενού.

P5-1617-Navi-App menu and right steering wheel switch (RoW)
Άνοιγμα/κλείσιμο του μενού. Το μενού κλείνει αυτόματα μετά από ένα διάστημα αδράνειας ή όταν είναι ενεργοποιημένες συγκεκριμένες επιλογές.
Περιήγηση στα μενού.
Περιήγηση στις επιλογές μενού.
Επιβεβαιώστε ή μαρκάρετε μια επιλογή.

Σας βοήθησε αυτό;