Προδιαγραφές για υγρά και λιπαντικά

Ψυκτικό υγρό - προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Ψυκτικό συνιστώμενο από τη Volvo αναμεμιγμένο με νερό σε ποσοστό 50%Η ποιότητα νερού πρέπει να πληροί το πρότυπο STD 1285.1., βλ. συσκευασία. Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo, αν δεν είστε σίγουροι.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία, δεν πρέπει να αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους γλυκόλης.


Σας βοήθησε αυτό;