Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Αντικατάσταση λαμπτήρων

8 Αποτελέσματα

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Οι προδιαγραφές ισχύουν για τους λαμπτήρες των πίσω φλας, τον λαμπτήρα του φωτός φρένων και τον λαμπτήρα του πίσω φωτός ομίχλης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο* σε περίπτωση βλάβης σε άλλους λαμπτήρες.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LED* πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι λαμπτήρες για το πίσω φλας, το φως φρένων και το πίσω φως ομίχλης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη βοήθεια συνεργείου. Οι προβολείς αλογόνου δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα μοντέλα και όλες τις αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. Οι λαμπτήρες τύπου LED* πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Ανίχνευση άγνωστου εξαρτήματος αυτοκινήτου*

Η λειτουργία "Ανίχνευση ξένου εξαρτήματος" μπορεί να ανιχνεύσει αν στο αυτοκίνητο έχει συνδεθεί κάποιο άγνωστο εξάρτημα αυτοκινήτου.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.