Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

8 Αποτελέσματα

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προδιαγραφές ισχύουν για τους λαμπτήρες των πίσω φλας, τον λαμπτήρα του φωτός φρένων και τον λαμπτήρα του πίσω φωτός ομίχλης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση βλάβης σε άλλους λαμπτήρες.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LEDLight Emmitting Diod πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για το πίσω φλας, το φως φρένων και το πίσω φως ομίχλης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.Οι προβολείς αλογόνου δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα μοντέλα και όλες τις αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.Οι λαμπτήρες τύπου LEDLigth Emitting Diode πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Ανίχνευση άγνωστου εξαρτήματος αυτοκινήτου*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία "Ανίχνευση ξένου εξαρτήματος" μπορεί να ανιχνεύσει αν στο αυτοκίνητο έχει συνδεθεί κάποιο άγνωστο εξάρτημα αυτοκινήτου.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.