Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

5 Αποτελέσματα

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού.

Κουτί πρώτων βοηθειών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κουτί πρώτων βοηθειών περιέχει υλικά πρώτων βοηθειών.

Εργαλειοθήκη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, μπορείτε να βρείτε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικούTemporary Mobility Kit (TMK) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης, αλλά και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών. Τα αυτοκίνητα με εφεδρικό τροχό* δεν διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού.

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.