Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων

Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ. Πρέπει να χρησιμοποιείται υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο πήξης.

P6-CMA-Wiper fluid refill

Το υγρό ψεκαστήρων συμπληρώνεται στο δοχείο με την μπλε τάπα. Το δοχείο χρησιμοποιείται για το σύστημα πλύσης παρμπρίζ, το σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ και τους ψεκαστήρες προβολέων*

Σημείωση

Όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 qt) υγρού ψεκαστήρων στο δοχείο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Υγρό ψεκαστήρωνΣτάθμη χαμηλή. Συμπληρώστε υγρό μαζί με τη λυχνία .

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Υγρό ψεκαστήρων που συνιστάται από τη Volvo - με προστασία κατά του παγώματος όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και κάτω από το σημείο πήξης.

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε γνήσιο υγρό ψεκαστήρων Volvo ή αντίστοιχο, με συνιστώμενο pH μεταξύ 6 και 8, στο τελικό διάλυμα (π.χ. σε αναλογία 1:1 με απεσταγμένο νερό).

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό όταν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το μηδέν, για να μην παγώσει η αντλία, το δοχείο και οι εύκαμπτοι σωλήνες.

Όγκος:

  • Αυτοκίνητα με σύστημα πλύσης προβολέων: 5,5 λίτρα (5,8 qts).
  • Αυτοκίνητα χωρίς σύστημα πλύσης προβολέων: 3,5 λίτρα (3,7 qts).

Σας βοήθησε αυτό;