Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

5 Αποτελέσματα

Υπερφόρτωση της μπαταρίας εκκίνησης

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Οι λειτουργίες των ηλεκτρικών συστημάτων του αυτοκινήτου επιβαρύνουν την μπαταρία σε διαφορετικό βαθμό. Μην αφήνετε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση II όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τη θέση ανάφλεξης I - για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Μπαταρία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι μονοπολικό και χρησιμοποιεί το πλαίσιο και το κέλυφος του κινητήρα ως αγωγούς.Η μπαταρία εκκίνησης χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος και για να δίνει κίνηση στη μίζα καθώς και στον υπόλοιπο ηλεκτρικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.Η μπαταρία εκκίνησης πρέπει να αντικαθίσταται σε συνεργείο.

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αλλαχθεί όταν αποφορτιστεί.

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Εφεδρική μπαταρία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, εκτός από την μπαταρία εκκίνησης, διαθέτουν εφεδρική μπαταρία.